’t NOPje Facebook
 • Inschrijven

 • Voorwaarden Nederlandstalig Onderwijs in Praag

  In principe komen Nederlandstalige kinderen met een EU-paspoort in de leeftijd van 4 tot 16 jaar in aanmerking voor deelname aan de lessen, mits het niveau van de taalbeheersing voldoende is om de lessen te kunnen volgen.

  Stichting Nederlands Onderwijs Praag-’t Nopje heeft op basis van de doelstellingen ervoor gekozen primair onderwijs te verzorgen voor NTC 1- en 2-leerlingen. Dit houdt in dat de leerlingen in staat moeten zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen.

  De formele aanmelding vindt plaats met behulp van onderstaand inschrijfformulier waarop de algemene gegevens van de leerling en zijn ouders/ verzorgers staan. Op de aanmelding volgt een intakegesprek met de directeur.

  Bij de aanmelding wordt door de ouders het onderwijskundig rapport voorgelegd, dat bij vertrek van de leerling van de vorige school is overhandigd. Voor een leerling die in Nederland of België onderwijs heeft gevolgd, bevat het onderwijskundig rapport onder meer informatie over groepsverloop, leervorderingen (leerlingvolgsysteem gegevens) en eventueel extra begeleiding.

  In geval een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTConderwijs.

  Bij leerlingen die afkomstig zijn van internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs te hebben gevolgd, verzamelt de leerkracht gegevens door middel van observaties en toetsen.

  Nieuwe leerlingen worden in principe bij hun leeftijdsgenootjes in één groep geplaatst. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij dit niet mogelijk en/of wenselijk is.

  Overweegt u uw zoon of dochter in te schrijven voor Nederlandse les in Praag, neem dan even contact op met Anne-Marie Matthijsse via directeur@nopje.cz.  INSCHRIJFFORMULIER
  NEDERLANDS ONDERWIJS

   Factuur zenden aan:

   [recaptcha]

   LAAT HET ONS WETEN!

    [recaptcha]

    Inschrijven!